ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova

ŠKOLSKÁ RADA při Základní škole a mateřské škole Mosty u Jablunkova 750 na období 2018 – 2020.

Na členské schůzi SRPŠ dne 16. 11. 2017 byla do školské rady zvolena z řad zákonných zástupců žáků paní Nikola Procházková. Jako zástupce pedagogických pracovníků byla na pedagogické radě zvolen do školské rady pan učitel Jan Beiger. Zástupcem zřizovatele ve školské radě na další volební období zůstává pan Ing. Roman Szotkowski. Předsedkyní školské rady na ustavující první schůzi školské rady dne 4.4.2018 na následující funkční období byla zvolen Jan Beiger.

Ustanovení školské rady jsou dána dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění.

Mgr. Ondřej Polakovič, ředitel školy

 

ŠKOLSKÁ RADA při Základní škole Mosty u Jablunkova 750 na období 2015 – 2017.

Na členské schůzi SRPŠ dne 4. 11. 2014 byla do školské rady zvolena z řad zákonných zástupců žáků paní Marcela Bojková. Jako zástupce pedagogických pracovníků byla na pedagogické radě zvolena do školské rady paní učitelka Lenka Szotkowská. Zástupcem zřizovatele ve školské radě na další volební období zůstává pan Ing. Roman Szotkowski. Předsedkyní školské rady na ustavující první schůzi školské rady dne 2. 12. 2014 na následující funkční období byla zvolena paní Lenka Szotkowská.

Ustanovení školské rady jsou dána dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění.

Mgr. Ondřej Polakovič, ředitel školy

 

ŠKOLSKÁ RADA při Základní škole Mosty u Jablunkova 750 na období 2012 – 2014.

Na členské schůzi SRPŠ dne 24. 11. 2011 byla do školské rady zvolena z řad zákonných zástupců žáků paní Petra Drongová.

Jako zástupce pedagogických pracovníků byla na pedagogické radě dne 24. 11. 2011 zvolena do školské rady paní učitelka Mgr. Anna Gorylová.

Zástupcem zřizovatele ve školské radě na další volební období zůstává pan Ing. Roman Szotkowski.

Ustavující schůze nově zvolených členů Školské rady při Základní škole Mosty u Jablunkova 750 se konala 8. 12. 2011 a předsedkyní školské rady na následující funkční období byla zvolena paní Petra Drogová.

Mgr. Jiří Wolny, ředitel školy

 

ŠKOLSKÁ RADA při Základní škole Mosty u Jablunkova 750 na období 2009 – 2011

Dne 29. 10. 2008 byl jmenován Radou obce Mosty u Jablunkova jako zástupce zřizovatele do školské rady pan Ing. Stanislav Mahdal.

Na členské schůzi SRPŠ 20. 11. 2008 byl z řad zákonných zástupců žáků do školské rady zvolen
pan Ivo Chýlek.

Jako zástupce pedagogických pracovníků byla na pedagogické radě dne 20. 11. 2008 zvolena do školské rady paní učitelka Mgr. Iveta Janiková.

Ustavující schůze Školské rady při Základní škole Mosty u Jablunkova 750 se konala 4. 12. 2008 a předsedou školské rady na následující funkční období byl zvolen pan Ivo Chýlek.

Mgr. Jiří Wolny, ředitel školy

 

Ustanovení školské radyDle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), který nabyl účinnosti 01.01.2005 a na základě § 167, 168 musí zřizovatel základních škol do jednoho roku od nabytí účinnosti zřídit školskou radu.Školská rada § 167Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.Členem školské rady nemůže být ředitel školy.Funkční období členů školské rady je tři roky.

Zřizovatel vydává volební řád.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb školské rady.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Kompetence školské rady § 168

Školská rada

a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Kalendář akcí

<<Led 2020>>
PoÚtStČtSoNe
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rychlé kontakty

Sekretářka:
Lucie Sikorová
tel.: 558 367 614
lucie.sikorovazavinaczsmostyujablunkova.cz

Sborovna 1. stupně: tel.: 702 560 338

Sborovna 2. stupně: tel.: 724 478 519

MŠ Dolní: tel.: 733526257

MŠ Střed: tel.: 553034887

MŠ Šance: tel.: 733526279

ŠJ Dolní: tel.: 733526268

ŠJ Střed: tel.: 725790975

ŠJ Šance: tel.: 725822115

ŠJ ZŠ Mosty:
ved.: Božena Volná
tel.: 778 168 209
bozena.volnazavinaczsmostyujablunkova.cz

Škola na Hrčavě:
ved.: Mgr. Ivana Robenková
tel.: 558 331 024, 723 560 712
ivana.robenkovazavinaczsmostyujablunkova.cz


Ředitel školy:
Mgr. Ondřej Polakovič
tel.: 558 367 614
ondrej.polakoviczavinaczsmostyujablunkova.cz

Zástupce ředitele:
Mgr. Jana Klusová
tel.: 558 367 614
jana.klusovazavinaczsmostyujablunkova.cz

Účetní,ekonomka:
Lenka Cupková
tel: 558 367 614
lenka.cupkovazavinaczsmostyujablunkova.cz

Pověřenec:
Taťána Groušlová
tel,: +420 601 169 616
poverenec.soj@seznam.cz